Professor

Spencer De LI
_

Associate Professors

Jianhua XU
(Department Head)

Tianji CAI
_

Shih-Ya KUO
_

Melody Chia-Wen LU
_

Hongyu WANG
_

Ruohui ZHAO
_

Assistant Professors

Yi LI
_

Huiquan ZHANG,
Tony

Lecturer & UM Macao Fellow in Social Sciences

Loretta LOU
_

Emeritus Professor

Zhidong HAO
_

Adjunct Professors

Caixia CHU
_

André van Dokkum
_

Peter Thomas
ZABIELSKIS