Chair Professor

CHANG Lei
(Department Head)

Professors

Todd JACKSON
_

WU Man Sze, Anise
_

Associate Professors

TONG Kwok Kit
_

CHEUNG Shu Fai
_

GUO Tieyuan, Tony
_

Kay CHANG
_

CHI Peilian
_

YAN Ming
_

Assistant Professor

TAO Yick Ku,
Vivienne

DENG Wei, Sophia
_

XIAO Ting
(Amy Shaw)

Letty KWAN
_

NIE Qiyang
_

WU Haiyan
_

Emeritus Professor

Robert
J. TAORMINA